Samen geven wij hengelo energie

Woon je driehoog achter of in een huis met het dak op het noorden? Of heb je een monumentale woning en zien zonnepanelen op je woning er gewoon niet uit? Dan nog kun je eigen energie opwekken met zonnepanelen.

Dit regelen we eenvoudig door als coöperatie zonnepanelen voor jou te plaatsen op daken van bedrijfsgebouwen. En dit is ook voor bedrijven heel interessant. Hun dak verandert daarmee in één klap in een energiecentrale. Erg rendabel dus!

Hengelo Energie organiseert duurzame energieprojecten voor inwoners en bedrijfseigenaren in Hengelo. En dat doen we niet alleen met zonnepanelen. Alle vormen van duurzame energie komen hiervoor in aanmerking. Daarbij letten we speciaal op hoe alles past in onze omgeving. We willen immers niet dat die verrommelt.

Wil jij ook energie uit Hengelo?

      Samen voor duurzaam

      Bepaal zelf hoe jij meedoet

      Wij regelen alles!

Hengelo Energie zet zich in voor burgers, bedrijven en het bestuur van gemeente Hengelo. 

 

Over ons

Hengelo Energie hebben we in 2019 opgericht omdat we zagen dat de omgeving enorm werd aangetast doordat overal zonnepanelen en gigantische windmolens werden geplaatst. Totaal onnodig vinden wij. Gelijktijdig zagen we dat voor veel mensen eigen zonnepanelen helemaal geen optie was. Ook dat kan beter vinden wij.

Maar als je kritiek hebt moet je er ook zelf wat aan doen. En dat hebben we dus ook gedaan door Hengelo Energie op te richten. De coöperatie runnen wij als club enthousiaste ondernemers. Dit doen wij geheel vrijwillig om het probleem van verrommeling en willekeur aanpakken. En dat is de moeite waard vinden wij.

Tuindorp

Directe aanleiding was de wijk Tuindorp. Bewoners wilden daar zonnepanelen op hun daken leggen. Heel begrijpelijk. Maar dat is natuurlijk geen gezicht voor een beschermd stadsgezicht. Wat is dan het alternatief? Eigenlijk heel eenvoudig. Hengelo heeft enorme industrieterreinen en grote bedrijfsgebouwen. Dit zijn vele meters platte daken die je hiervoor perfect kunnen gebruiken. Overleg met verschillende partijen leidde ertoe dat op het dak van de Klokstee 700 zonnepanelen zijn geplaatst. En dat smaakte naar meer.

Voor wie

Hengelo Energie zet zich in voor burgers, bedrijven en het bestuur van gemeente Hengelo. Iedereen in Hengelo wordt er dus beter van. Dat is ons uitgangspunt.

 

Burgers

Alle burgers kunnen voordelig eigen energie opwekken. Het maakt niet uit waar je woont. Sluit je aan bij onze coöperatie en wij gaan voor jou aan de slag. Bovendien zorgen wij voor het onderhoud. Je hebt er dus geen omkijken naar. En omdat wij het groots aanpakken, zijn de kosten laag en de opbrengsten hoog. Geïnteresseerd? Bel of mail ons om te horen hoe jij van ons kunt profiteren.

 

Bedrijven

Bedrijven die hun dak beschikbaar stellen voor zonnepanelen krijgen hiervoor een vergoeding. En dat is gemakkelijk verdient. Je hoeft er immers niets voor te doen. Wij regelen alles. Bovendien versterkt het uw imago als maatschappelijk verantwoorde onderneming. Interesse? Bel of mail ons voor een afspraak. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

 

Gemeentebestuur

Voor het gemeentebestuur zijn er grote voordelen. De duurzaamheid van de stad verbetert terwijl het karakteristieke stadsgezicht behouden blijft. Daarnaast versterkt het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie. Het enige wat wij nodig hebben is een constructieve samenwerking. En dat hoeft voor een gemeente geen probleem te zijn lijkt ons.

Actueel

Als Hengelo Energie zijn we voortdurend bezig om duurzame energie in de gemeente Hengelo te promoten en te bevorderen. Wij vinden duurzame energie geen privé feestje voor de grote energiebedrijven. Het gaat iedereen aan. Daarom moet iedereen er ook aan mee kunnen doen. Wij helpen. U daarbij. Zo zijn wij nu concreet bezig met twee projecten.

Waterturbine Kerspel Goor

Tussen Goor en Hengevelde stroomt de Bolscherbeek. Tot nu toe werd hier geen energie mee opgewekt. Heel jammer vinden wij. Daarom begint Hengelo Energie binnenkort bij de stuw in Kerspel Goor met de exploitatie van een waterturbine. Beekstroom noemen we dat.

Deze kleinschalige turbine wordt prachtig in het landschap opgenomen en is absoluut veilig voor plant en dier. Naar verwachting levert de turbine jaarlijks veertig megawatt energie. En dat is een permanente stroom omdat door de Bolscherbeek het hele jaar zuiveringswater stroomt. Daardoor kun je dus het hele jaar door rekenen op een constante energiestroom.

Twente kent ruim tachtig vergelijkbare stuwen. Drie daarvan liggen in Hengelo. Als de resultaten in Kerspel Goor goed zijn, biedt dit mooie kansen voor de andere stuwen.

Het plan voor de stuw is ontwikkeld door de stichting Anpak’n in samenwerking met het waterschap Vechtstromen. Anpak’n is een onafhankelijke stichting en in 2018 opgericht door vrij denkende ondernemers. Zij vinden dat de huidige duurzame energiemarkt te veel wordt gedomineerd door bedrijven die enkelvoudige ‘oplossingen’ bieden.

Die leiden vaak tot nieuwe problemen en veel maatschappelijke weerstand. Anpak’n gaat voor totale systeemoplossingen. Energie betekent immers altijd opwekking, transport en opslag. Maar het gaat bijvoorbeeld ook altijd over ecologie, landschap en maatschappelijk draagvlak. Anpak’n is voortdurend op zoek naar kansrijke innovaties gericht op praktische haalbaarheid. De turbine bij Kerspel Goor is daarvan een goed voorbeeld.

Bedrijven Twentekanaal

Zo’n 250 bedrijven langs het Twentekanaal zijn aangesloten en uiterst geschikt voor zonnepanelen! Concreet betekent dit veel oppervlak aan zonne-energie zonder dat het beeld van de omgeving verandert. Logisch dat wij daar werk van maken en bedrijven actief benaderen en adviseren over de mogelijkheid een eigen energiecentrale op het dak te hebben.

Die kunnen ze zelf exploiteren maar dat kunnen wij van Hengelo Energie natuurlijk ook doen. Het is belangrijk dat de dakconstructie de panelen goed kan dragen. En dat is niet bij elk pand het geval. Hengelo Energie onderzoekt ook dit punt.

 Inmiddels is de eerste intentieverklaring met een bedrijf ondertekend. Het gaat daarbij om zonnepanelen voor het tweede project van ‘Zonnecollectief Tuindorp’. Binnenkort hopen wij meerdere intentieverklaringen te kunnen ondertekenen zodat nog meer burgers in Hengelo kunnen deelnemen.

Samen groene energie opwekken voldoet!

Wij hebben ons aangesloten bij Hengelo Energie
omdat we graag willen leveren aan de verduurzaming
van Hengelo. Anderen helpen, daarom!

Peter en Linda Waagmeester

Samen groene energie opwekken voldoet!

Wij hebben ons aangesloten bij Hengelo Energie
omdat we graag willen leveren aan de verduurzaming
van Hengelo. Anderen helpen, daarom!

Peter en Linda Waagmeester

Wie zijn we 

Hengelo Energie is in 2019 opgericht omdat we zagen dat de omgeving enorm werd aangetast door zonnepanelen en gigantische windmolens. Totaal onnodig vinden wij. Gelijktijdig zagen we dat voor veel mensen eigen zonnepanelen helemaal geen optie was. Ook dat kan beter vinden wij.

Snow
Forest
Mountains
Snow
Snow
Snow

Sluit je aan! 

Bij Hengelo Energie houden wij van korte lijntjes. Maak daarom eenvoudig met ons contact. Bijvoorbeeld door te bellen of te mailen.

Ons contactformulier invullen kan natuurlijk ook. Je krijgt dan per omgaande antwoord. Zo eenvoudig kan het zijn.

Vijverlaan 17 7553CB Hengelo

info@hengelo-energie.nl